WebTrainer


personal sportcoaching

help   nl Nederlands   en English  

email Contact      feed RSS feed      twitter Twitter

Home

Webshop

Nieuwsberichten

Trainingspakketten

Lid worden

Nieuwsbrief

Inspanningstest

Inloggen

Inspanningstest Sneller BergOp Fietsen 2017 Sportvakantie Fietsen Wielrennen 2017 WebTrainer Personal Sportcoaching

WebTrainer Coach 2

[ Terug naar het overzicht van traingspakketten. ]

  Wielrennen Minimale duur Opstart
kosten
Maandelijkse
kosten
Bijsteling Coachtijd
cart_put Bestellen help WebTrainer Coach 2 3 maanden € 39,- € 59,- 1 x per maand 1 uur per maand

Voor Wie?

  1. U bent een hardloper of fietser die sport om gezond en fit te blijven of te worden, maar ook om sportieve doelen te verwezenlijken.
  2. Daarbij is het halen van de finishstreep belangrijk, maar het neerzetten van een goede tijd of klassering geeft extra voldoening.
  3. U stelt het op prijs dat een persoonlijke coach u adviseert hoe u fitter de eindstreep van uw sportieve doel kunt halen, maar ook hoe die eindstreep sneller gehaald kan worden. Die adviezen kunnen ook op het gebied van voeding zijn.
  4. U verwacht niet dat het trainingsplan vaak aangepast dient te worden vanwege gewijzigde omstandigheden.

Wat krijgt u?

Het trainingsschema.
Het trainingsschema wordt samengesteld door een ervaren coach op basis van uw huidige conditie, de tijd die u hebt om te trainen en het trainingsdoel. De trainingen worden gepland op de dagen waarop u hebt aangegeven te kunnen trainen. Daarnaast kunt u aangeven op welke dagen u aan andere evenementen dan het einddoel deelneemt, zodat de coach daarmee rekening kan houden bij het samenstellen van het schema. Die evenementen zijn bijvoorbeeld trainingswedstrijdjes voor wielrenners, minder belangrijke toertochten of korte loopwedstrijdjes.

Aanpassing van het schema aan uw ontwikkeling
U noteert de uitgevoerde trainingen in een persoonlijk logboek. Aanpassing van het trainingsschema vindt 1x/maand plaats. Via telefonisch contact tussen de sporter en de coach worden de trainingen van de voorgaande maand geëvalueerd. Op basis van dit gesprek en een analyse van de gegevens die de sporter in het logboek heeft gezet, maakt de coach een nieuw schema voor een maand, daarbij rekening houdend met nieuwe wensen voor de komende maand met betrekking tot trainingstijd. De coach leert welke trainingen het beoogde effect hebben bij de sporter en welke trainingen minder effectief zijn, en zal in de toekomst de eerstgenoemde trainingen meer gaan toepassen.

Flexibiliteit
U kunt aan de coach doorgeven of de trainingstijd die u beschikbaar hebt, is veranderd. Dat kan tijdens het maandelijkse evaluatiegesprek maar het kan ook, op beperkte schaal, tussentijds. De coach zal het schema dan aanpassen. Bovendien is het mogelijk de trainingen op een andere dag uit te voeren dan in het schema staat (bijvoorbeeld als weersomstandigheden dat noodzakelijk maken). Het is ook mogelijk andere trainingen uit te voeren dan in het schema staan (bijvoorbeeld als u in een groep fietst die intensiever rijdt dan in het schema staat): u vult de uitgevoerde training in het logboek in, en de coach zal in de analyse van het logboek met deze wijzigingen rekening houden.

Coaching
De coach heeft 1 uur per maand aan coachtijd tot uw beschikking. Hij zal die tijd besteden aan het evalueren van het trainingsschema in het maandelijkse telefoongesprek en aan het beantwoorden van vragen over de uitvoering van de training. Tevens zal hij u motiveren en tips geven om het einddoel van de trainingen te bereiken en u op beperkte schaal adviseren aan welke evenementen deel te nemen.


Bij alle pakketten WebTrainer krijgt u:

  • Een persoonlijke trainingspagina met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Een overzichtelijk weergegeven trainingsschema, waarin u in een oogopslag kunt zien in welke periode intensief getraind moet worden, en in welke juist niet, middels kleuren die corresponderen met de intensiteit van de training.
  • Een trainingslogboek waarin u de uitgevoerde trainingen kunt noteren, en belangrijke waarden als ochtendpols, het herstel van de voorgaande training en uw commentaar op de ontwikkeling van uw conditie.
  • Toegang tot trainingsgrafieken, waarmee de waarden die u in het logboek hebt ingevuld in een overzicht worden getoond.
  • Toegang tot de bibliotheek van de website, met artikelen over training en voeding.
WebTrainer is voor fietsers van verschillend niveau, van deelnemers aan toertochten tot wedstrijdrenners die op het hoogste treetje van het podium willen staan. De basis versie van WebTrainer (WebTrainer Sport) is het meest geschikt voor fietsers die zelfstandig keuzes kunnen maken in het kiezen van de trainingsdoelen en in het uitvoeren van trainingen en ook zonder persoonlijk contact van een coach uit de voeten kunnen. Wilt u telefonische ondersteuning bij het maken van een goede keuze? Neem dan contact met ons op.